Bulut Özel Eğitim

Ergoterapi Eğitim Programı

ergoterapi-egitim-programi_1.jpg

ERGOTERAPİ
    Ergoterapi;  rehabilitasyon amaçlarına ulaşmak için anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanan kişi merkezli  bir sağlık mesleğidir.
    Ergoterapinin temel amacı, bireylerin günlük yaşam becerilerine yeniden uyumunu sağlamak ve  desteklemek, günlük yaşamda  bağımsızlıklarını arttırmaktır. 

Ergoterapi’ye ihtiyacın yoğun olduğu durumlar nelerdir?

  •     Duyusal işlemleme problemleri
  •     Öğrenme güçlüğü
  •     Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  •     Gelişimsel gerilikler
  •     Genetik hastalıklar (örn; down sendromu)
  •     Serebral Palsi
  •     Yüksek riskli bebekler
  •     Görme ve işitme problemleri
  •     Mental retardasyon 

 

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyu bütünleme nedir?


    Çevremizle sosyal ve fiziksel olan etkileşimimizde, anlamlı aktiviteler yapmamızı sağlayan, öğrenimin ve davranışlarımızın temelini oluşturan, vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.
   Duyu bütünleme bozukluğu erken çocukluk döneminde ya da yetişkinlik döneminde teşhis edilen fakat hayat boyunca görülebilen bir problemdir.

 Duyu bütünleme terapisi  neden önemlidir?


    Duyu bütünleme terapisi yoluyla çocuklarımızda; sosyal becerilerin ve öğrenimin  artması, beden algısı, özgüvenlerinin artması, denge, dikkat, uygun uyaranların seçimi, farkındalığın artması, vücudun çevreye uygun hareket etmesi ve duygu yönetimleri gelişir.

 Duyu bütünleme terapisini kimler uygulayabilir?


   Duyu bütünleme terapisi; ergoterapistler ve duyu bütünleme  eğitimini almış yeterli donanıma sahip fizyoterapistler tarafından uygulanabilir.
 

Saruhan Web Ajans