Bulut Özel Eğitim

Eğitimlerimiz

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Eğitim Programı

yaygin-gelisimsel-bozukluklar-egitim-programi.jpg

Yaygın gelişimsel bozukluk,  çocukluk döneminde sosyalleşme ve iletişim kurmada yaşanan eksiklikleri ifade eden bir terimdir. Yaygın gelişimsel bozukluklar 5 bozukluk olarak gruplandırılmıştır. Bunlar; otizm, rett sedromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, asperger sendromu ve atipik otizmdir.

Eskişehir özel eğitim kurumları arasında başarıyla hizmet veren Bulut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlediğimiz yaygın gelişimsel bozukluk eğitim programları ile

  • Sosyal iletişim başlatabilme ve sürdürebilme yetisi kazanma
  • Dil becerilerinin gelişmesi
  • Taklit becerilerinin gelişmesi
  • Öz bakım becerilerini geliştirme
  • Akademik becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Saruhan Web Ajans